• Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho...

  Bài viết phân tích thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên với hoạt động giáo dục hướng nghiệp, thực trạng quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Tác động của một số yếu tố kinh tế vĩ mô đến khởi sự...

  Bài viết Tác động của một số yếu tố kinh tế vĩ mô đến khởi sự kinh doanh và tự tạo việc làm của thanh niên Việt Nam bao gồm những nội dung về tổng quan khởi sự kinh doanh và tự tạo việc làm; các phương pháp nghiên cứu; kết quả thực nghiệm.

   10 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Các nhân tố tác động đến tiềm năng khởi sự kinh doanh của...

  Bài viết nghiên cứu kiểm định tác động của các trải nghiệm cá nhân và các yếu tố môi trường tới tiềm năng khởi sự kinh doanh thể hiện bằng 2 chỉ báo mong muốn khởi sự và tự tin khởi sự của sinh viên đại học ở Việt Nam.

   9 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Vai trò của giáo dục khởi nghiệp đối với ý định khởi...

  Bài viết nghiên cứu này nhằm xác định tác động của giáo dục đối với định hướng của sinh viên đối với tinh thần khởi nghiệp tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu khẳng định rằng các yếu tố chủ yếu tác động đến ý định kinh doanh là những đặc điểm tính cách (thái độ và đam mê kinh doanh, sự tự tin, nhận thức kiểm soát hành vi, nhu cầu thành đạt, sẵn sàng kinh doanh và khả...

   9 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh...

  Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh (KSKD) của sinh viên khối ngành Kinh tế (KT) tại trường đại học Quảng Bình. Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ 160 sinh viên khối ngành Kinh tế tại trường đại học Quảng Bình. Các phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy tuyến...

   11 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên trường Cao đẳng...

  Bài báo này xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của 5 yếu tố đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận gồm: Thái độ, giáo dục kinh doanh, cảm nhận sự khát khao khởi sự kinh doanh, cảm nhận tính khả thi khởi sự kinh doanh, ý kiến người xung quanh và nguồn vốn và bài báo đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm khởi dậy và hình thành ý định...

   11 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Khởi sự kinh doanh với mô hình doanh nghiệp gia đình

  Thành viên gia đình được cùng tham gia kinh doanh, họ có được kinh nghiệm làm việc đồng thời với việc kiếm được thu nhập, thậm chí có thể được hưởng lợi từ giảm thuế kinh doanh gia đình. Cha mẹ thường có mong muốn xây dựng một doanh nghiệp gia đình để các thành viên trong gia đình có cơ hội cùng tham gia kinh doanh. Các thế hệ đi trước có thể cố vấn cho các thế hệ sau và giúp con...

   15 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: lắp đặt thiết bị cơ khí, nguội lắp ráp cơ khí, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Để nắm chi tiết hơn nội dung mời các bạn cùng tham khảo thông tư.

   7 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Báo cáo dạy nghề Việt Nam 2011

  Với mục tiêu cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp và người lao động về dạy nghề của Việt Nam, cũng như các tổ chức quốc tế có quan tâm và/hoặc đầu tư vào lĩnh vực dạy nghề của Việt Nam; được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề đã tổ chức xây dựng “Báo cáo...

   146 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Công văn số 1342/TCGDNN-KHTC

  Công văn số 1342/TCGDNN-KHTC năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp, dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu năm 2020 và báo cáo tình hình rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   38 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL

  Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL năm 2019 về hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   63 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Công văn số 452/TCGDNN-KĐCL

  Công văn số 452/TCGDNN-KĐCL năm 2019 về hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

   28 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật