• Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

   21 p caodangnghe 08/05/2018 18 0

 • Thông tư số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  Thông tư số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo đến năm 2010.

   13 p caodangnghe 08/05/2018 20 0

 • Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH về quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong thông tư này.

   23 p caodangnghe 08/05/2018 22 0

 • Ebook Sổ tay Thiết kế và tổ chức các khóa tập huấn kỹ...

  "Sổ tay Thiết kế và tổ chức các khóa tập huấn kỹ năng giảng dạy" dưới đây được biên soạn với mục đích hướng dẫn chi tiết việc thiết kế các khóa bồi dưỡng tập huấn kỹ năng giảng dạy cho giáo viên dạy nghề ngắn hạn dựa trên một phương pháp tiếp cận định hướng lấy người học làm trung tâm,...

   130 p caodangnghe 08/05/2018 0 0

 • Bài giảng Trình bày kết quả nghiên cứu

  Bài giảng Trình bày kết quả nghiên cứu giúp cho sinh viên mô tả được các loại bảng, biểu sử dụng trình bày kết quả; sử dụng được bảng biểu thích hợp trong trình bày kết quả nghiên cứu. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên để có bài báo cáo nghiên cứu khoa học sinh động, trực quan.

   24 p caodangnghe 19/12/2013 36 2

 • Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn...

  Bài giảng Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học gồm 5 chương với các nội dung chủ yếu: đại cương về nghiên cứu khoa học, vấn đề khoa học, giả thuyết khoa học, cơ sở lí luận của đề tài, trình bày và thuyết trình luận văn khoa học.

   39 p caodangnghe 19/12/2013 26 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học, quy trình nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu, cách viết một báo cáo khoa học, đánh giá định lượng kết quả nghiên cứu khoa học, một số vấn đề xã hội trong nghiên cứu khoa học, bài tập lớn môn học.

   28 p caodangnghe 19/12/2013 31 0

 • Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục...

  Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục gồm 6 chương với các nội dung: những cơ sở chung về khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học, logic tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu và soạn đề cương nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, xử lý thông tin, công bố và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục.

   77 p caodangnghe 19/12/2013 38 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Lê Văn Hảo

  Cuốn sách Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm 5 chương với các nội dung chính: khái niệm và trình tự trong khoa học và nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học định lượng, các phương pháp nghiên cứu khoa học định tính, xử lý và phân tích số liệu, viết các tài liệu khoa học.

   41 p caodangnghe 19/12/2013 37 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Cuốn sách Phương pháp nghiên cứu khoa học giới thiệu các nội dung: hệ thống một số vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, một số hướng dẫn cụ thể trong nghiên cứu khoa học, một vài tiếp cận trong thực tiễn nghiên cứu khoa học. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên trong viêc viết khóa luận, báo cáo khoa học.

   204 p caodangnghe 19/12/2013 36 2

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS Phương Kỳ Sơn

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học cung cấp những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ, về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp lựa chọn và triển khai đề tài khoa học; các bước chuẩn bị, quy trình, quy định cũng như những thao tác cụ thể cho một luận văn, luận án khoa học. Đây là tài liệu bổ ích cho sinh viên trong việc làm luận văn, luận án, báo cáo.

   173 p caodangnghe 19/12/2013 43 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nhận thức được phương pháp đúng đắn trước khi thực hiện một bài báo cáo về phương pháp nghiên cứu khoa học, biết được các trình tự và các bước thực hiện để hoàn thành báo cáo khoa học đúng quy cách và đạt kết quả cao.

   200 p caodangnghe 19/12/2013 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật